Uzņēmuma rekvizīti


Uzņēmuma nosaukums: SIA „Charlot”
Reģ. Nr.: 40103008290
Juridiskā adrese : 
Ieriķu iela 2a-1, Rīga, LV-1084
Pasta adrese:  
Ieriķu iela 2a-1, Rīga, LV-1084
   
Swedbank A/S  
Kods:       
HABALV22
Konta Nr.: LV40HABA0551016423337